02 655 06 00 sola@os-kungota.si
Select Page

V torek, 23. oktobra 2018, smo na naši šoli izvedli 1. kulturni dan za učence od 6. do 9. razreda. Ker obeležujemo  100  obletnico  Cankarjeve smrti, smo se v aktivu slavistike že ob koncu lanskega šolskega leta odločile, da posvetimo enega od kulturnih dni v naslednjem šolskem letu tudi temu. Tako smo učence že pri pouku pripravljale na ogled lutkovne predstave MOJ LAJF v priredbi Boštjana Gorenca Pižame in mariborskega Lutkovnega gledališča. V aktivu slavistike smo pripravile dejavnosti za 5 šolskih ur, in sicer:

1. in 2. šolsko uro so se učenci skupaj s svojimi razredniki in sorazredniki posvetili najprej pogovoru o kulturnem obnašanju v gledališču, v nadaljevanju pa še predpripravi na ogled predstave. Delo je najprej potekalo v obliki branja Cankarjeve črtice (Pehar suhih hrušk za 6. in 7. razrede ter V Ljubljano za 8. in 9. razrede), nato pa še branju stripa istoimenskih črtic. Po skupnem in individualnem branju se je delo nadaljevalo v obliki delavnic, ki so bile namenjene risanju svojega stripa ali pa igranju po vlogah. Kot so učitelji po tej dejavnosti povedali, so imeli posamezniki težave s tem, da so se med seboj poslušali.

3., 4. in 5. uro pa smo se z avtobusi avtoprevoznika Tajhmana odpeljali v Lutkovno gledališče na ogled  predstave. Otroci so doživeto spremljali predstavo, saj je bila predstava aktualna za današnji čas.

Cilj 1. kulturnega dne je bil predvsem učencem približati Cankarja in lutkovno umetnost ter pravila obnašanja v kulturni ustanovi; prav tako pa vzpostaviti medpredmetno povezavo pri  zgodovini, domovinski in državljanski kulturi in etiki. Kot je v učnem načrtu za slovenščino (2011) zapisano, si učenci z ogledom gledališke predstave:

  • ozaveščajo značilnosti medijskih predelav, realizacij, aktualizacij književnih besedil oziroma temeljne značilnosti posameznih medijev,
  • posamezne predstave primerjajo s književnim besedilom,
  • razumejo dramsko dogajanje in odnose med dramskimi osebami; ločijo glavno in stransko dogajanje – pozorni so na to, kako so v predstavi prikazani (neposredno oziroma posredno),
  • spoznavajo prvine gledališke predstave (dejanje, prizori, igralci, igra, kostumi, scena, rekviziti, luč, osvetlitev, zvočna oprema) – izpostavljajo in presojajo njihovo vlogo pri doživljanju in razumevanju gledališkega dogodka,
  • zaznavajo in izpostavljajo morebitne humorne prvine v dramski predstavi oziroma z izpostavljanjem značilnosti dokazujejo razumevanje komične/tragične perspektive pri komediji, tragediji.

Z izvedbo kulturnega dne v taki obliki smo zadovoljne, tudi kolegi, ki so pomagali pri izvedbi, so enako povedali. Učenci so ob sproščenem vzdušju bili ves čas aktivni.

Za aktiv slavistike zapisala Mojca Cekić