02 655 06 00 sola@os-kungota.si
Select Page

V šolskem letu 2019/2020 se je OŠ Kungota s PŠ Svečina vključila v projekt »Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah«.
Namen projekta je učencem in učenkam približati trajnostne, aktivne oblike prihoda v šolo in v popoldanskem času ter doseči spremembe potovalnih navad.
Cilji projekta so spremeniti potovalne navade učencev v smeri trajnostne mobilnosti, zmanjšanje motoriziranega prometa v okolici šol, zmanjšanje okoljskih obremenitev, spodbujanje gibanja otrok ter krepitev zdravja, povečanje prihodov otrok v šolo na trajnosten način za 7% glede na izhodiščno stanje.
V okviru projekta bomo izvedli aktivnost »Gremo peš s kokoško Rozi«, ki bo potekala v času od 16. 9. do 23. 9. 2019 , ko je tudi evropski teden mobilnosti. Po enotedenski aktivnosti bo potekalo igranje iger. Na šoli bodo potekale tekom šolskega leta tudi dodatne aktivnosti s področja trajnostne mobilnosti, ki spodbujajo hojo, kolesarjenje in druge trajnostne prihode v šolo.

Vesna Repolusk