02 655 06 00 sola@os-kungota.si
Select Page

Izbirni predmeti

So priložnosti, da se pri njih dokažete
in izpopolnite svoja
močna
podro
čja

Izvajalec Predmet
Marko Šebrek Likovno snovanje 1 – 7. a, b, Likovno snovanje 2 – 8. a; 9. a, b, Robotika – 8. a, b; 9. a, b, Obdelovanje gradiv – 7. a; 8. a; 9. a, b, Osnove 3D-modeliranja – 7. a, b; 8. a, b; 9. a, b
Karin Blas Hameršak Nemščina 1 – 7. a, b, Nemščina 2 – 8. a, b, Nemščina 3 – 9. a, b, Turistična vzgoja – 7. b; 8. a; 9. b
Dušanka Vake Retorika – 9. a, b
Milena Rataj Glasbeni projekt – 7. a, b: 8. a, b
Gregor Ambrož Multimedija 8. a, b, Računalniška omrežja 9. a, b
Franci Kolarič Šport za zdravje – 7. a, b, Izbrani šport – nogomet – 9. a, b, Izbrani šport – ples – 9. a, b
Suzana Čavka Divčić Puskusi v kemiji – 8. a
Matej Banič Šport za sprostitev – 8. a, b