02 655 06 00 sola@os-kungota.si
Select Page

O knjižnici

Šolska knjižnica nudi storitve za učenje, knjige in druge vire, ki omogočajo uporabnikom, da postanejo učinkoviti uporabniki informacij različnih oblik in na različnih nosilcih.

Knjižničarka sodeluje z učitelji.

Storitve šolske knjižnice so enakopravno zagotovljene vsem uporabnikom.

Glavne storitve šolske knjižnice so:

  • podpiranje in pospeševanje vzgojno-izobraževalnih ciljev, opisanih v poslanstvu šole in učnem načrtu;
  • pri otrocih za vse življenje razvija in vzdržuje navade in veselje do branja, učenja in uporabe knjižnic;
  • omogočanje priložnosti za pridobivanje izkušenj v ustvarjanju in uporabi informacij za razvijanje znanja, razumevanja, domišljije in užitka;
  • podpiranje vseh učencev pri učenju in praktični uporabi informacij ne glede na obliko, format ali medij;
  • organiziranje dejavnosti, ki spodbujajo kulturno in socialno zavedanje;
  • delo z učenci, učitelji, vodstvom šole in starši, da bi dosegli poslanstvo šole;
  • pospeševanje branja in zagotavljanje virov ter storitev šolske knjižnice.