02 655 06 00 sola@os-kungota.si
Select Page

Šolski okoliš

V šolski okoliš spadajo naslednje vaške skupnosti:

  • matično šolo obsegajo Vaške skupnosti v občini Kungota z naselji: Plintovec, ZgornjaKungota, Jurij ob Pesnici, Kozjak nad Pesnico (del), Spodnje Vrtiče, Jedlovnik, Grušena, JurskiVrh, Pesnica in Vršnik, za učence od 1.–9. razreda;
  • Podružnično šolo Spodnja Kungota obsega Vaško skupnost Spodnja Kungota z naselji:Kozjak nad Pesnico (del), Rošpoh (del), Gradiška, za učence od 1. –5. razreda;
  • Podružnična šola Svečina obsega Vaško skupnost Svečina z naselji: Plač, Svečina, SlatinskiDol, Slatina, Podigrac, Špičnik, Ciringa, Zgornje Vrtiče, za učence od 1.–5. razreda.