02 655 06 00 sola@os-kungota.si
Select Page

O uporabi kataloga Cobiss/Opac

UPORABA KATALOGA COBISS

Virtualno knjižnico Slovenije prek sistema COBISS.SI sestavljajo slovenske splošne, šolske, univerzitetne, specialne in nacionalna knjižnica.

Program COBISS/OPAC (Online Public Access Catalogue) omogoča online dostop do bibliografsko-kataložnih podatkovnih baz. Poleg podatkov o slovenskih knjižnicah – COLIB.SI in nekaterih tujih baz sta uporabnikom na voljo tudi vzajemna baza COBIB.SI in lokalni katalogi slovenskih knjižnic.

COBISS torej omogoča iskanje po vseh slovenskih knjižnicah, ki so vključene v ta sistem. Gre za virtualno knjižnico, ki je dostopna uporabnikom 24 ur dnevno.

NAČINI ISKANJA

1. OSNOVNO ISKANJE

Pri osnovnem iskanju iščemo lahko po:

Avtorju npr. Možina, Stane Možina*

Naslovu npr. Temelji trženja in trženjska zasnova podjetja Temelji trženja*

Letu izida npr. 2000

Ključnih besedah npr. trženje poslovno komuniciranje

Imenu korporacije npr. Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije Zveza računovodij*

Iskanje lahko omejimo še po dveh kriterijih:

o po jeziku publikacije, ki jo iščemo

o po vrsti publikacije, ki jo iščemo (vse gradivo, monografije, serijske publikacije, članki)

2. UKAZNO ISKANJE

Za ukazno iskanje je treba poznati kratice, s katerimi oblikujemo iskalno zahtevo. Najbolj osnovne so naslednje:

AU = Tavčar* (avtor)

TI = Razsežnosti* (naslov)

PY = 2000 (leto izida)

KW = trženje (ključna beseda)

LA = slv (jezik publikacije) = eng (angleški jezik) = ita (italijanski jezik) = ger (nemški jezik)

PU = DZS (založnik)

CC = Z (vrsta gradiva=zbornik) = N (zakon) = M5 (diplomska dela