02 655 06 00 sola@os-kungota.si
Select Page

O citiranju

NAVAJANJE VIROV

Obstaja več načinov navajanja virov.

Bistveno je, da sledimo navodilom  enega načina.

Monografije so zaključene publikacije v enem ali več zvezkih, ki imajo že ob izidu določen ali predviden obseg. Tako je monografija npr. roman v enem zvezku in tudi npr. Enciklopedija Slovenije, katere 16 zvezkov je izhajalo 15 let.

MONOGRAFIJA – EN AVTOR

Priimek, I. leto izida. Naslov. Kraj: Založba. MUCK, D. 2001. Lažniva Suzi. Ljubljana: Mladinska knjiga.

MONOGRAFIJE – VEČ KOT TRIJE AVTORJI

Naslov. Leto izdaje. Kraj: Založba. Vodnik za šolskega knjižničarja v osnovni in srednji šoli. 1999 Ljubljana: Zavod republike Slovenije za šolstvo.

REVIJA

Priimek avtorja članka, Ime avtorja članka. Leto izida revije. Naslov članka. Naslov revije, mesec, letnik revije, št. revije, stran. KOPČAVER, N. 2003.Indijanci v perujskih mestih. Gea, okt., let.13, št.10, str. 29-31.

INTERNET

Priimek, I. Leto oblikovanja dokumenta. Naslov dokumenta [online].[Datum zadnjega popravljanja, leto; ura: datum:sekunde], [citirano dan, mesec, leto; ura, minute]. Dostopno na spletnem naslovu: napišemo cel naslov BURGER, B. 2001. Željnske jame [online]. [Datum zadnjega popravljanja 22. maj. 2001;17:42:52], [citirano 20. nov. 2003; 12:46]. Dostopno na spletnem naslovu: htpp://www.burger.si/Jame/<br>ZeljnskeJame/ZeljnskeJame.html

CD-ROM  (ZGOŠČENKA)

Priimek, Ime. Leto izdaje. Naslov dela [CD ROM] Kraj izdaje: Založba, oziroma izdajatelj. LIPIČNIK, Bogdan. 2002. Človeški viri in ravnanje z njimi [CD ROM]. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Enota za založništvo in študij na daljavo.

Na koncu naloge navedemo vse uporabljene vire; uredimo jih po abecedi:

  1. BURGER, Boštjan. 2001. Željnske jame [online]. Datum zadnjega popravljanja 22. maj 2001; 17:24:52], [citirano 20. nov. 2003; 12.46]. Dostopno na spletnem naslovu :<http://www.burger.si./Jame/Zeljnskejame/Zeljnske Jame.html>
  2. KOPČAVAR Nina. 2003. Indijanci v perujskih mestih. Gea, okt., let. 13, št.10, str. 29-31.
  3. LIPIČNIK, Bogdan. 2002. Človeški viri in ravnanje z njimi [CD ROM]. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Enota za založništvo in študij na daljavo.
  4. MUCK, Desa, 2001, Lažniva Suzi, Ljubljana: Mladinska knjiga.
  5. Vodnik za šolskega knjižničara v osnovni in srednji šoli, 1999. Ljubljana: Zavod republike Slovenije za šolstvo.